** !! या देवी सर्व भूतेशु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः !! !! या देवी सर्व भूतेशु शांति रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः !! !! या देवी सर्व भूतेशु विद्या रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः!! !! या देवी सर्व भूतेशु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः !! !! या देवी सर्व भूतेशु शांति रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः !! !! या देवी सर्व भूतेशु विद्या रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः!! !! या देवी सर्व भूतेशु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः !! !! या देवी सर्व भूतेशु शांति रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः !! !! या देवी सर्व भूतेशु विद्या रूपेण संस्थिता नमः तस्ये नमः तस्ये नमः तस्ये नमो नमः!!
इन्हें भी देखे
Sai Mandir Jhabua
गोपाल मंदिर
Rishikul-Jhabua
अशविन आर्ट्स
Google
 

मोढेश्वरी माताजीनी स्तुति




मोढतणी
मातंगी मैया मोहर कपुरवाली
हे माडी मोढेरावाली ()
मोहर कपुरमां प्रगट थयां, मांहे माय मासने धारी ()
शुक्ल पक्षनी शुभ तिथिमां तेरस छे बहु सारी रे सारी.
हे माडी मोढेरावाली ()
प्रगट थया, तमे पामर काजे, अष्टदश भुज धारी
वावडीमां वास कीधो मां, आथमणां गोखवाली रे माडी
हे माडी मोढेरावाली ()
भाल तिलक कुम कुम केशरनां, नाके नथणी भारी ()
मोतीनी माला गले सुहावे, कंकणनी बलिहारी रे मांडी
हे माडी मोढेरावाली ()
वादलनी वेजली सम चमके तलवारो मा तारी ()
वरद हस्तेवरदाये राखी सिंह उपर छे सवारी रे माडी
हे माडी मोढेरावाली ()
कोटि सूर्यना तेज समी मा, मुख मुद्रा छे तारी ()
शरद पूनमना चंद समी मा, अमृत द्रष्टि तारी
हे माडी मोढेरावाली ()
तुं माता छे मोटी दयालुं, हुं छुं रांक पुजारी ()
तारे शरणे आव्यो छुं मां, मुजने ले तुं उगारी रे माडी
हे माडी मोढेरावाली ()
मननी वातो तुं जाणे मां, महाशक्ति तारी ()
दया धारी दु: दुर करो मां, तुं छे दीन दयाली रे
हे माडी मोढेरावाली ()
बाल विनंती कालीघेली, विपुल तुं शक्तिशाली ()
भवसागरथी तरी जवाने, सदा रहे रखवाली रे माडी
हे माडी मोढेरावाली ()
मोढेतणी मातंगी मैया, मोहर कपुरवाली
हो माडी मोढेरावाली, हे माडी मोढेरावाली ()
मोहकपुरमां प्रगट थया मां, माघ मासने धारी ()
शुकल पक्षनी शुभ तिथिमां, तेरस छे बहु सारी रे सारी
हे माडी मोढेरावाली ()
त्यां देवी वेदमाता ब्रह्माणि त्वं सरस्वति |
देवानां जननि त्वं सर्वकारण कारणात

त्वमैय वैष्णवी शक्ति: त्वं रूद्राणी जगत्क्षये
त्वमादि: सर्वभूतानां प्रक्रति: परमात्मा
त्वथा सृष्टं जगदि परिपाल्यं त्ययाडनपे
गायत्री त्वं स्वधा, स्वाहा त्वमेय जननी परा
नमस्ते सर्वशोकाध्नि शिवायै सततं नम:
जन्ममृत्यु जरातीत रूपिण्यै ते नमोनम:
अनंतगुणधारिवयै गुणातीते नमोनम:
कल्याण्यै सुखदे शान्ये विश्व वंदे नमो स्तुते

Follow Facebook

Google+

 
मातंगी पारमार्थिक ट्रस्ट
कार्यालय :109/12 गोपाल कालोनी झाबुआ (म.प्र ).INDIA
फ़ोन नम्बर : +91-7392-244396 फैक्स :+91-7392-244939 मोबाइल नम्बर : +91-9424565556
वेबसाइट : http://matangidarshan.blogspot.com/
विवाह पोर्टल : http://matangimatrimonial.blogspot.com
ईमेल :matangidarshan@gmail.com